Psikoloji

Sitemizde Psikoloji alanındaki tüm bilgiler özgün ve güncel olarak düzenli şekilde deneyimli ekibimiz tarafından eklenmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Sonuç ve Tartışma Araştırma sonucunda, sosyometriden elde edilen bulgular incelendiğinde (Tablo 2 ve sosyograrnlar, Şekil 1,2,3,4), kaynaştırma uygulamaların yürütüldüğü hemen hemen tüm okullarda, öğrencilerin...

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

Obsessif-Kompülsif kişilik özellikleri taşıyan şahısların davranışlarında yapmaları gereken işleri doğru, eksiksiz, zamanında, mükemmel, dikkatli ve kusursuz bir şekilde tamamlama dürtüsü bir leit-motiv olarak kendisini...

Associative learning: BağsaV çağrışımsal öğrenme

Associative learning: BağsaV çağrışımsal öğrenme. 1. Kelimelerin ve kavramların birbirleriyle ilişkilendirilerek kullanılmasının öğrenilmesi: siyah-beyaz, parlak-güneş gibi. Bu birleşimler yoluyla cümle kurma da öğrenilmiş olur....

Archetype: Arketip

Archetype: Arketip. C. Jung'un kuramına göre, insan ırkının geçmişi boyunca oluşan kollektif bilinçaltının bir bileşeni.

Aptitude: Yetenek, Kapasite

Aptitude: Yetenek, Kapasite. Henüz öğrenilmemiş belirli bir hareketi, görevi başarmak için çalışarak geliştirilebilen potansiyel yetenek. Bkz.: Ability ve capability.

Approach-avoidance conflict: Yaklaşma-kaçınma çatışması

Approach-avoidance conflict: Yaklaşma-kaçınma çatışması. Amaç nesne birey ya da durumun hem olumlu hem olumsuz yönlerinin olduğu durumda yaşanan çatışma biçimi. Amaç nesneye yaklaşıldıkça olumsuz...

Approach-approach conflict: Yaklaşma-yaklaşma çatışması

Approach-approach conflict: Yaklaşma-yaklaşma çatışması. Iki olumlu ama birbirini dışta tutan erek arasında seçim yapamama durumunda ortaya çıkan çatışma. Organizma, olumlu bir ereğe yaklaştıkça, o...

Aphasia Afazi

Aphasia: Afazi. Beyin hasarı sonucu oluşan konuşma ve yazma bozukluğu. Kelimeleri kullanmada başarısız olma. Iki türlü afazi vardır: 1) ReCeptive aphasia (alıcı afazi); kelimeleri...

Apathy: Apati

Apathy: Apati. Duyguların körelmesi, durgunluk; dışarıdan gelen uyaranıara cevap verme güçlüğü. Heyecan duygu yoksunluğu.

Anxiety Kaygı

Anxiety: Kaygı. Nedeni belirsiz ve bilinmeyen korku (karşılaştırmak için Bkz.: tear). Korku; öğrenme sonucu, bilişsel repertuarımızdaki yaşantıların, benzer korku yaratıcı nesne ya da durumla...