Psikoloji

Sitemizde Psikoloji alanındaki tüm bilgiler özgün ve güncel olarak düzenli şekilde deneyimli ekibimiz tarafından eklenmektedir.

Anterograd amnezi

Anterograde amnesia: Anterograd amnezi. Beyin yaralanmasından sonra yeni bilgiyi hatırlayamama.

Analogie test: Benzerlik testi

Analogie test: Benzerlik testi. Verilenler arasından benzer olanı bulma görevinin istendiği maddelere dayanan test.

Analstage: Anal dönem

Analstage: Anal dönem. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre, anal bölgelerden zevk almanın yaşandığı ve yaşamın ikinci yılında ortaya çıkan psikoseksüel gelişim dönemi.

Amnezi – Amnesia: Bellek kaybı

Amnesia: Bellek kaybı, derin unutkanlık. Çeşitli nedenlerle meydana gelen beyin hasarı sonucu (örneğin, alkoliklerde görülen Vernicke-Korsakoff Sendromunda) oluşan bellek kaybı gibi, nevrotik bir reaksi-...

Alzheimer İllness: Alzheimer Hastalığı

Alzheimer illness: Alzheimer Hastalığı .Preserul demans. Bkz.: Organic brain disorders.

Artifical intelligence: Yapay zeka

Artifical intelligence: Yapay zeka. Bilgisayarları insan gibi zeki bir şekilde davrandırmaya çalışan bilgisayar biliminin bir kolu.

Aggressiveness: Saldırganlık

Aggressiveness: Saldırganlık. Saldırganlık değişik yaklaşımlar tarafından değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Ancak genel olarak şöyle tanımlanabilir: Saldırganlık, bu tür muameleden kaçınmak isteyen başka bir canlıya, zarar...

Aggressive: Saldırgan

Aggressive: Saldırgan. Saldırıda bulunan. Bkz. Agressiveness

Age norm: Yaş normu

Age norm: Yaş normu. Belirli bir yaş düzeyine ilişkin temsil edici performans. Örneğin, zekanın yaşa bağlı olarak değişmesinden dolayı, zeka testlerinin yaş normları bulunmaktadır....

Afterimage: Art-imge

Afterimage: Art-imge. Özellikle görme duyusunda, uyarıcı ortadan kalktıktan sonra da duyusal uyarılmanın sürmesi. Artimge pozitif ve negatif olabilir.