Psikoloji

Sitemizde Psikoloji alanındaki tüm bilgiler özgün ve güncel olarak düzenli şekilde deneyimli ekibimiz tarafından eklenmektedir.

Görgül (empirical)

Görgül (empirical) araştırma verilerine göre bir aradalığı artıran veya azaltan özellikler şunlardır: Korku bir aradalığı artırır (Schachter, 1959); kaygı ise azaltır, kişiyi tek başına...

Affiliation: Başkalarıyla birlikte olma isteği

Affiliation: Başkalarıyla birlikte olma isteği. Insanın kendi türüyle topluluk halinde yaşamasının temel sayıltısı birlikte olma isteğidir. Insanların neden birlikte olmayı istediklerinin çeşitli kuramsal açıklamaları...

Addiction: (Bağımlılık)

Addiction: Bağımlılık. Ilaç, alkol gibi bazı maddelere olan aşırı bağımlılık.

Adaptive behavior: (Uyumsal davranış)

Adaptive behavior: Uyumsal davranış. Organizmanın, çevresinde karşılaştığı değişikliklere kendini uydurmasında yardımcı olan davranış.

Adaptation: (Uyum)

Adaptation: Uyum. 1. Bir canlı türünün çevreye uygun davranması. Darwin'in evrim (evolution) teorisine göre, evrim sürecinde çevreye uyum sağlayan canlılar ayakta kalmış, di~erlerinin ya...

Acute brain disorder

Acute brain disorder: Akut beyin bozukluğu, Ilaç kullanma gibi nedenlerle beyin dokusunun geçici bozukluğundan doğan belirtiler.

Acute (Akut)

Acute: Akut "Aniden şiddetli belirtilerle başlayan fakat kısa seyir izleyen" (Kocatürk, 1984) hastalık velveya davranış bozuklukları için kullanılır. Örneğin "akut şizofrenier", "kronik (Bkz.: Chronic)...

Action language (Hareket dili)

Action language: Hareket dili. Sözsüz iletişimde, sözsüz bir kodlama şekli olan hareket dili; yürüme, yemek yeme gibi işaret dili dışındaki (Bkz.: Sign language) tüm...

Acrophobia (Akrofobi)

Acrophobia: Akrofobi. Yükseklik korkusu.

Acquisition

Acquisition: Kazanma. 1. Davranışın pekiştirildikten sonra tepki gücündeki artış. Koşullu tepkinin büyüklüğü, koşulsuz uyarıcı ile koşullu uyarıcı arasındaki eşleştirmelerin sayısının bir fonksiyonu olarak ölçülebilir....