Affiliation: Başkalarıyla birlikte olma isteği

0
285

Affiliation: Başkalarıyla birlikte olma isteği. Insanın kendi türüyle topluluk halinde yaşamasının temel sayıltısı birlikte olma isteğidir. Insanların neden birlikte olmayı istediklerinin çeşitli kuramsal açıklamaları vardır:
1) Güdüsel-evrimsel açıklamaya göre; do~al ayıklanma (natural selection) sürecinde ortama uymada kolaylaştırıcı özellikler olan seçkisiz çiftleşme ve mutasyon sonucu o tür yaşamını sürdürme olarıağı kazanır. Evrim sürecinde güdüsel olarak birlikte yaşama eğilimine sahip olan insanlar da ayakta kalmış ve bir aradalık insan türünün özelli~i olmuştur.
2) Biyolojik açıklamaya göre; yeryüzünde doğumdan sonra ebeveynlerine en uzun süre ba~ımlı kalan, canIılığını sürdürmede (survive) ebeveynlerine muhtaç olan organizma insandır. Buna göre, insanlar doğal zorunluluklardan dolayı bir arada yaşarlar.
3) Ikincil gereksinimlere dayalı açıklamaya göre; sevilme, saygı, onay görme gibi ikincil gereksinimlerin karşılanması için başka insanların varlığı gereklidir. Bu da insanlarla bir arada olma isteğine yol açar. Birincil gereksinimleri için de insan başkalarına gereksinim duyar; ancak bu durum a~ırIıklı olarak yaşamın ilk yıllarında yaşanır, daha sonra ikincil gereksinimler sosyo-kültürel bir varlık olan insan için vazgeçilmez olur.
4) Öğrenmeye dayalı açıklamaya göre ise; insanlar başka insanlarla bir arada olmaktan dolayı ödüller alırlar. Insan daha yaşamın ilk yıllarında bir arada olmayla ödül arasında bağ kurmayı öğrenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here