Cumartesi, Kasım 25, 2023
spot_img

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Görevleri

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 1982 Anayasası ile getirilmiş bir kurum olup teşkilatını oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında; esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtilen sözleşmeli personel ile Cumhurbaşkanının tasvibi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sivil ve asker personel ve adli, idari, askeri yargı mensupları da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin talebi ile süreli veya geçici olarak görevlendirilebilirler.

Bu teşkilatın başında cumhurbaşkanı genel sekreteri bulunmaktadır ve bu kurumun en üst hiyerarşik amiri ve memurudur. Dolayısıyla genel sekreter, Cumhurbaşkanlığı teşkilatının sorumlu başıdır ve ataması doğrudan, cumhurbaşkanı tarafından yapılır. Görevi cumhurbaşkanının yazışmalarını, konuşmalarını ve gündemini belirlemektir. Diğer taraftan gerekli görüldüğü durumlarda cumhurbaşkanını temsil etmekle görevlidir.

Cumhurbaşkanlığına personel atama işlemi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleşir. Bu kararname cumhurbaşkanınca çıkarılmaktadır. Cumhurbaşkanı bu kararnameyi hazırlama ve değiştirme konusundaki yetkiyi doğrudan Anayasa’dan almaktadır. Bu nedenle de kanun veya bakanlar kurulunca çıkarılan yönetmelik gibi düzenleyici işlemlere tabi değildir. Bu durum cumhurbaşkanının ve dolayısıyla da yürütme organının yetki olduğu durumlardan birini teşkil etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerde biri olduğu için buna karşı yargı yolu ise kapalıdır.

Yine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadroları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tespit edilir. Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri personeli üç yılı aşmamak üzere süreli olarak ismen görevlendirme istekleri, atamalarındaki kayıt ve usullere bakılmaksızın yetkili merci, kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir. Süresi bitenlerin görevlendirilmeleri yenilenebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumlarından izinli sayılır. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazminatlar ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur.

Devlet Denetleme Kurulu Görevleri

Cumhurbaşkanlığı teşkilatında yer alan bir diğer kurum da Devlet Denetleme Kuruludur (DDK). İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.

DDK da 1982 Anayasası ile getirilmiş bir kurumdur. Ancak DDK kanunla düzenlenmiştir. Üyelerinin ve üyeleri içinden de kanunda belirtilen niteliklere uyan kişiler arasından başkanının ataması cumhurbaşkanınca yapılır.

TDK’nin üye sayısı 9’dur ve bunlardan biri başkan olarak görev yapan üyedir. Cumhurbaşkanı 2 yılda bir üyelerin 1/3’ünü yeniler. Bir kişinin tekrar üye olması mümkündür. Başkan da cumhurbaşkanınca üyeler arasından 2 yıl için seçilir ve tekrar başkan seçilmek mümkündür.
DDK’ye üye ve başkan seçme kararları da cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden olup bunlara karşı da yargı yolu Kapalıdır.

DDK, diğer denetim yapan kurumlardan farklı olarak kendiliğinden denetim yapma yetisine sahip değildir. Cumhurbaşkanının emriyle denetim yapabilen DDK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı organları hariç tüm kamu kurumlarını denetleme yetkisine sahiptir.
Diğer taraftan DDK’nin raporlarının bir bağlayıcılığı yoktur yani rapor sonucu bir sorumluluğa gidilmesi veya cezai işlem uygulanması söz konusu olamamaktadır. DDK raporları gizlidir ve doğrudan cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı gerekli görürse bu raporları kamuoyu ile paylaşır ve bu raporlar o konu hakkında bağlayıcı ve yaptırım uygulayabilen denetleme kurumlarına ya da yargı organına gönderebilir.

Devlet Denetleme Kurulu Kimleri Denetler?

*Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları iştirakleri teşekkülleri ve işletmeleri
*Her düzey işçi ve işveren örgütlen (sendika ve konfederasyonlar)
* Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri (barolar, ticaret ve sanayi odaları vb.)
* Kamuya yararlı dernekler
*Vergi muafiyeti tanınmış vakıflar

Related Articles

1 Yorum

  1. İşten atıldım tazminatımı ihbarımı vermiyorlar tehtit ediliyorum çıkışını imzani at diyorlar tek çarem Sayın Cumhurbaşkanım bana yardım edin 05392814717

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Stay Connected

0BeğenenlerBeğen
671TakipçilerTakip Et
4,070AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles