Ana Sayfa Anayasa

Anayasa

Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanlığına personel atama işlemi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleşir. Bu kararname cumhurbaşkanınca çıkarılmaktadır. Cumhurbaşkanı bu kararnameyi hazırlama ve değiştirme konusundaki yetkiyi doğrudan Anayasa'dan almaktadır....

Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim

Yürütmenin olağanüstü yönetim usulleri ile ifade edilmek istenen konular olağanüstü hal ilanı (OHÂL) ve sıkıyönetim ilanı konulardır. Yürütme organı Anayasa'dan doğrudan aldığı yetkiye dayanarak...

Başbakan ve Görevleri

Başbakan, Bakanlar Kurulunun başını teşkil eden makamdır. Başbakan, cumhurbaşkanı tarafından TBMM üyeleri arasından seçilir ve göreve atanır. Cumhurbaşkanı TBMM üyeleri arasından herhangi bir milletvekilini hükümeti...

Güven Oylaması Türleri

İlk Kuruluşta Göreve Başlarken Güvenoyu Ancak görevde kalabilmesi için TBMM'den güvenoyu alması gerekmektedir. Bunun için kurulup da göreve başlamasından itibaren 1 hafta içerisinde hükûmet programının...

Yürütmenin Sorumlu Kanadı

Yürütme organının ikinci kanadını da bir kurul olan Bakanlar Kurulu oluşturmaktadır. Başbakan ve bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu yürütme organının sorumlu kanadını teşkil eder ve...

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Görevleri

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 1982 Anayasası ile getirilmiş bir kurum olup teşkilatını oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında; esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına...

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının yürütme organının başı olmasının yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüzel kişiliğini temsil ediyor olması, aynı zamanda da devletin de başındaki en üst düzey şahıs...

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı

Cumhurbaşkanlığı iki başlı yürütme organında kişi tarafını teşkil eder. Cumhurbaşkanlığı da bir teşkilat içermektedir. Bu teşkilatta cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu...

1982 Anayasası Yürütme Organları

Egemenlik yetkilerinden bir diğeri de yürütme erkidir ve bu erk halk adına yürütme organı tarafından yapılan yürütme faaliyetleri (fonksiyonunu) içermektedir. Yürütme, devletin idaresi ve...

TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Nelerdir?

- Soru - Genel görüşme - Meclis araştırması - Meclis soruşturması - Gensoru Soru Nedir? -Tek bir milletvekili dahi bakan ya da başbakana soru yöneltebilir. - Soru sonucu istenen oevap yazılı...