Cumartesi, Kasım 25, 2023
spot_img

Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları

Ticaret hukukunun bir ait dalı olan özel sigorta hukukunun karşısında yer alan kamu sigorta hukukunun genel adına sosyal güvenlik hukuku ya da kamusal sigortalar da denilmektedir.

Kamu sigorta hukukunun en temel kaynağı 31 05 2006 kabul tarihli 16 06 2003 Resmi Gazetede yayım tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu dur (SSGSSK). Bu kanun ile eskiden ülkemizde uç başlı olan emekli sandığı Bağ-Kur ve SSK kanun ve kurumları ilave edilerek tek sigorta sistemi ve kurumu getirilmiştir Yeni kurumun adı Sosyal Güvenlik Kurumudur (SGK).

– SSK işçileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsamına alıyordu,
-Bağ-kur serbest çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsamına alıyordu.
-Emekli Sandığı memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsamına alıyordu.

Şimdi artık SGK ve SSGSSK var:
– İşçiler ve o sınıftan olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri SSGSSK açısından 4/A
– Bağımsız çalışanlar ve o sınıftan olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri SSGSSK açısından 4/B
– Memurlar ve o sınıftan olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri SSGSSK
açısından 4/C

Sosyal sigortaların özel sigortalardan en önemli farkı zorunlu olmasıdır.

SSGSSK kapsamında yer alan risklere ilişkin güvence sigorta primleri ile karşılanmaktadır ve sosyal sigortalar zorunlu olduğu için herkes bu sigorta primlerini ödemek durumundadır. Borcu olan veya ödemeyenler söz konusu riskler karşısında sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlandırılmazlar. İşçiler ve memurların primlerini onların işverenleri ve devlet idaresi kurumlar maaşlarını öderlerken kaynakta keserler. Bağımsız çalışan serbest meslek mensupları ve tacirler ise kendi primlerini kendileri öderler.

İşçi memur veya bağımsız çalışan konumunda olmayan bazı kimselerde ssgssk kapsamında iste sigortalı olabilmektedirler,

Çevre Hukuku Nedir?

Bağımsız bir hukuk disiplini olarak ortaya çıkan çevre hukuku; hukukun temeli olan “hak tanıma” temel düşüncesini sadece insanın insanla değil, doğa ile insan arasındaki ilişkinin düzenlenmesine doğru genişleten ve yaygınlaştıran toplumsal ötesi bir hukuk dalı olmuştur. Çevre, tüm hakların kullanılacağı mekândır,yaşadığımız dünyadır.
Ülkemizde çevrenin korunması üzerine münhasır bir kanun bulunmamaktadır, Bu nedenle de çevre hukukunun kaynakları anayasa, Döger kanunlarda çevreye atıflarda bulunan hükümler,bunlara ilişkin çıkarılmış tüzük ve yönetmelikler ile uluslararası anlaşmalardır.

Toprak Hukuku Nedir?

Bir devletin sınırları içindeki toprakların mülkiyetini ve kullanılmasını düzenleyen hukuk dalı.Arazi ve onunla ilgili hukuki müeyyide ve kuralları ortaya koyar. En bilinen kaynaklarından biri de 1972 tarihli toprak ve tarım Reformu Kanunu’dur.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Nedir?

Kişilerin fikir ve sanat eserleri yaratımları üzerindeki hak sahipliğini, bunların yayımlanması, çoğaltılması ve bunlar ile ilgili diğer hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. En temel kaynağı 1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur.

Bankacılık Hukuku Nedir?

Banka hukuku, banka adı verilen ticari ve finansal kurum ile bu kurumun işlevlerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır, Banka hukuku, bankanın kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlenmesini ve sona ermesini düzenlemektedir. Faaliyet konuları arasında en önemlisi, bankacılık işlemleridir.

– En temel kaynağını 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankalar Kanunu’dur.

Popüler İlgili Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -spot_img

Güncel İlgili Yazılar