Pazar, Kasım 26, 2023
spot_img

Anayasa Hukuku Nedir?

Anayasa hukuku anayasal tarihçe ve anayasa çerçevesinde bir devletin şekli, yapısı, organları ve bu organların birbirleri ile olan ilişkileri ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini, biraz daha genişletilmesi hâlinde anayasa yargısını da içine alan geniş, soyut ve bir yönü ile de siyasi içerikli bir hukuk dalıdır.

Hukuk dalları arasında daha önce de belirttiğimiz üzere hiyerarşi vardır. Anayasalar bir ülkedeki en üst hukuk kuralıdırlar ve bu hiyerarşinin en üst tepesinde yer alırlar. Ancak hukuk dalları arasında hiyerarşi yoktur. Her hukuk dalı bir diğeri ile eş değerdir.
– Türk anayasa hukukunun en temel kaynağı 1982 Anayasası’dır.

 

İdare Hukuku Nedir?

Devlet idaresinin teşkilatlanmasını ve işleyişini, kişilerin idare ile olan ilişki ve uyuşmazlıklarını, kamu hizmetlerinin görülmesini düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır.
İdare hukuku, diğer hukuk dallarına nazaran daha yeni hukuk dalıdır ve bu nedenle henüz teamülleri, ilkeleri, kendisine has kuralları oturmamıştır. Bu nedenle de kendisine has kanunu bulunmamakta, diğer kanunlara serpiştirilmiş kuralların idare ile ilgili olan kuralları uygulamaktadır, Temel ilkelerini anayasa hukukundan almaktadır. Bu nedenle de idare hukuku dağınık bir hukuk dalıdır.

İdare hukukunun temelinde de kamu yararı amacı yatmaktadır. Zira idare hem organik hem de fonksiyonel iki anlama gelmektedir ve iki anlamda da amaç kamu yararını içermektedir, Organik anlamda idare; devletin idari kurum, teşkilat, personel gibi organlarını ve elemanlarını içermektedir, Fonksiyonel anlamda idare ise bu organlarca kamu yararını gerçekleştirmek üzere yasalara aykırı olmamak kaydıyla yerine getirilen/idari eylem  işlemleri ifade etmektedir.

 

Ceza Hukuku Nedir?

Toplum düzenini ve esaslı çıkarlarını ihlal eden ve suç olarak adlandırılan fiillerin neler olduğunu ve bu fiilleri işleyenlere ne gibi cezalar uygulanacağını gösteren kurallardan oluşan hukuk dalıdır. Devlet suç işlemek suretiyle toplum düzenini bozan bireyleri yine halktan almış olduğu cezalandırma yetkisine dayanarak soruşturup ve kovuşturup cezalandırabilme yetki ve imkânına sahiptir. Böylelikle devlet toplum düzenini sağlamış olmakla kalmayıp kamu vicdanını da rahatlatmakta ve güvenliği de sağlamaktadır.

 

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza hukuku kurallarının tamamına yakını emredici niteliktedir, ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan ve Yeni TCK madde 4 te de yerini bulan Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. ” ilkesi gereği suç ve ceza içeren kanunların herkesi; tarafından bilindiği varsayılır.
Ceza hukukunun temel kaynağını 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) oluşturmaktadır.

Yeni TCK dışında daha birçok kamu hukuku veya özel hukuk dallarına ait kanunlarda suç teşkil eden fiiller ve bunlara uygulanacak olan yaptırımlar belirtilmektedir. Bunlar:

– Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu
– Dernekler Kanunu
– İş Kanunu ,
– Sendikalar Kanunu
– Askerî Ceza Kanunu
– Terörle Mücadele Kanunu

Popüler İlgili Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -spot_img

Güncel İlgili Yazılar