Pazar, Kasım 26, 2023
spot_img

Suç ve Cezalara İlişkin Anayasal İlkeler

Ceza hukukunda devlet yegâne cezalandırma yetkisine sahip en üstün otorite olduğundan, devletin halktan almış olduğu yetkiye istinaden gücünü kullanırken kişilerin temel hak ve özgürlüklerini de kısıtlamaması gerekmektedir. Bu aşamada devreye kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan ve devletin de üstünde olan hukuk dalı yani anayasa hukuku girmektedir. Anayasa hukukunda yer alan suç ve cezalara ilişkin anayasal ilkeler çerçevesinde devlet gerek suç ve cezaya ilişkin kanunları hazırlar ve yürürlüğe sokarken ve gerekse bu kanunları uygularken anayasa da ve dahi uluslararası antlaşmalarda yer alan suç ve cezaya ilişkin temel ilkeleri ihlal edemeyecek aksi hâlde devletin sorumluluğu ,yoluna gidilecektir.

-Suç ve cezalara ilişkin hükümler ancak kanunla konur.(kanunilik ilkesi)
– Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunların suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırıl maz ve kimseye suçu işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunların belirlediği cezadan daha ağır bir ceza verilemez. (geriye yürümezlik ilkesi)
-Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki hükfimler
uygulanır.
– Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulurlar. (suç ve cezada kanunilik illııesi)
-Suçluluğu bir mahkeme kararı ile sabit olana kadar kimse suçlu sayılamaz. (masumiyet karinesi)
-Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya veya bu yolda göstermeye zorlanamaz.
-Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kullanılamaz.
– Ceza sorumluluğu şahsidir. (subjektif sorumluluk ilkesi)
– Hiç kimse yalnızca sözleşmeden kaynaklı bir yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
-İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz ancak silahlı kuwetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
-Uluslararası Adalet Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç nedeniyle yabancı ülkeye iade edilemez.

 

Suç Kavramı ve Tanımı

Suç, kanunun emirleri ile yapılmasını yasakladığı fiillere verilen addır. Her fiil kanunda belirtilen hükme uygun gözükse de kanunda belirtilen hükümdeki suç oluşması için kanun birtakım unsurlar aramaktadır. Bunlara suçun unsurları denilmektedir.

Suçun Unsurları Nelerdir?

Suçun unsurları aşağıda sıralanmıştır:
– Manevi unsurlar
– Maddi unsurlar
– Tipiklik
– Hukuka aykırılık unsuru

Popüler İlgili Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -spot_img

Güncel İlgili Yazılar