Cumartesi, Kasım 25, 2023
spot_img

Kıymetli Evrak Hukuku Nedir?

Kıymetli evrak öyle senetlerdendir ki bunlarda yazılı olan hak senetten ayrı ileri sürülemeyeceği gibi senetten ayrı başkalarına da devredilemezler. Kıymetli evrak, içeriğinde bir para alacağı, bir ortaklık hakkı veya bir eşya alacağı bulunan senetlerdir. Bunlar belirli sayıda ve ağırlaştırılmış şekil şartlarına tabi olarak çıkarılan senetlerdir.

Kıymetli evrak hukuku da bu senetlerin türlerini, düzenleme şartlarını, içeriklerini, devredilebilme şartlarını, tahsil veya rehin verilebilme şartlarını düzenleyen hukuk dalıdır.
Kıymetli evrakı devredilebilme kabiliyetine göre 3sınıfa ayırabiliriz:

Nama Yazılı Senetler Nedir?

Alacaklısının adının ve soyadının yazdığı ve namına kaydının bulunduğu senetlerdir. Bu senetler devir kabiliyetine sahiptir ama devri en zor senet türüdür. Devir için, her devir işleminde ayrı bir yazılı alacağın temliki sözleşmesi ve senedin teslimi gerekmektedir.

Emre Yazılı Senetler Nedir?

Alacaklısının adının ve soyadının yazdığı ve emrine kaydının bulunduğu senetlerdir. Bu tip senetler ciro ve senedin teslimi ile devredilebilirler.

Hamiline Yazılı Senetler Nedir?

Alacaklısının adının yazmadığı alacaklısının belirli olmadığı senedi borçluya kim getirir ise ona ödemenin yapılacağı senetlerdir. Devir kabiliyeti en kolay senetler bunlardır. Sadece senedin teslimi yeterlidir.

Deniz Ticaret Hukuku Nedir?

Kara ticareti dışında denizde yük ve yolcu taşımacılığı çerçevesinde gerçekleşen deniz ticareti ile ilgili kuralları düzenleyen ticaret hukuku dalıdır. Deniz ticareti kara ticaretine oranla daha teknik ve daha ağır şartları içerir.

Özel Sigorta Hukuku Nedir?

Kişilerin belirli bir parasal değere sahip olan konulardaki şeylerini, ileride gerçekleşmesi muhtemel risklere karşı korumak amacıyla sigorta şirketleri ile yaptıkları bir sözleşme çerçevesinde oluşan duruma ilişkin riskleri, sigorta konularını, sözleşme ve şartlarını, riskin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan borç ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır.
Kamu sigortaları insani durumları sigortalarlar ve kamu sigortaları bağımlı çalışan işçiler, memurlar ve bağımsız çalışan serbest meslek erbabı kimseler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsar ve zorunludur.
-Analık
– Hastalık
-işsizlik
-İş kazası
-Ölüm
-Yaşlılık
-Meslek hastalığı

Özel sigortalar, parasal niteliğe çevrilebilen her şeyi (hatta genel toplum kabulünde para etmeyen veya manevi nitelikteki şeyleri dahi) belirli bir meblağ göstermek suretiyle sigortalayabilirler.
-Otomobil
-Kişinin sesi (ses sanatçısı için)
-Kişinin bacakları (dans sanatçısı için)
-Kişinin kendisi veya yakınları
– Evi

Popüler İlgili Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -spot_img

Güncel İlgili Yazılar