Cumartesi, Kasım 25, 2023
spot_img

Şirketler Hukuku Nedir?

Ticari faaliyette bulunma imkânına sahip olan ve her biri ayrı bir tüzel kişiliği bulunan aynı zamanda da birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları inceleyen ticaret hukuku ait dalıdır.

-Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan şirket türü adi şlrkettir ve adi şirketin tüzel kişiliği yoktur.
– Kooperatif Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan ortaklık türü kooperatif ortaklıktır, tüzel kişiliği vardır. Kooperatifler de ticaret şirketleri arasında sayılmışlır.
– Türk lîcaret Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan şirketlerin hepsinin tüzel kişiligi vardır, hepsi ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar ve o an itibarîyla kurulmuş olduklarından tacir sıfatını da alırlar.

Şahıs Şirketleri Nelerdir?

Şahıs Şirketleri ortaklık sözleşmesinin imzalanması sonrası imzaların noterde onaylanmasından itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilirler. Tescil ile tüzel kişilik kazanılar ve tacir sıfatını alırlar.

Kolektif Şirket Nedir?

En az iki gerçek kişi ile kurulur ve tüzel kişiler bu şirkete ortak olmaz. Bu şirketin ortakları şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumludurlar yani şirketalacaklıları alacaklarını şirket mal varlığından karşılayamaz ise ortakların şahsi mal varlığına el atabilirler, Şirkete parayla ölçülebilen her şey sermaye olarak getirilebilir,değişken ve belirsiz sermayeli bir şirket türüdür.

Adi Komandit Şirket Nedir?

En az iki kişi ile kurulur, bu şirketin iki tip ortağı vardır, bunlardan biri sadece gerçek kişilerden oluşur ve şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu tıpkı kolektif şirket ortağı gibi olup şahsi mal varlığına el atılabilir, bunlara komandite ortak denilir. Bunlar şirkete parayla ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilirler.Diğer ortak tipi ise hem gerçek hem de tüzel kişilerden oluşur ve şirket borçlarındandolayı koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlı sorumlu olan, şirkete kişiselemek, şahsi itibar hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilen ortaklardır ki bunlara da komanditer ortak denilir.

 

Sermaye Şirketleri Nelerdir?

Sermaye şirketleri ortaklık sözleşmesinin imzalanması sonrası imzaların noterde onayIanmasından itibaren 30 gün içerisinde (2012 değişikliği) şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilirler, Tescil ile tüzel kişilik kazanılar ve tacir sıfatını alırlar.

Anonim Şirket Nedir?

En az 1 kişi ile kurulabilir (2012 değişikliği), ortakları tüzel kişi yada gerçek kişi olabilir. Sermayesi belirlidir, esas sermayeli anonim şirketlerde en az 50.000,00 TL, kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde ise en az 100.000,00 TL’dir (2012değişikliği), sermayesi paylara bölünmüştür her sermaye payı en az 0,01 TL (1 ykr) ve katları şeklinde olabilir. Sermayesi karşılığında nama ya da hamiline yazılı pay senedi çıkarabilir ve bu pay senetleri kıymetli evraktır. Ortakları şirket borçlarından dolayı sorumlu değildir, şirket kendi mal varlığı ile kendi borçlarından sorumludur. Ortaklar şirkete kişisel emek, şahsi itibar ve vadesi gelmemiş alacak hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilir.

Limited Şirket Nedir?

En az 1 kişi (2012 değişikliği) en fazla 50 kişi ile kurulabilir, ortakları tüzel kişi ya da gerçek kişi olabilir. Sermayesi belirlidir. En az t0.000,00 TL, (2012 değişikliği) sermayesi paylara bölünmüştür. Her sermaye payı en az 25,00 TL ve katları şeklinde olabilir. Sermayesi karşılığında nama yazılı pay senedi çıkarabilir ve bu pay senetleri kıymetli evrak değildir. Ortakları şirket borçlarından dolayı sorumlu değildir, şirket kendi mal varlığı ile kendi borçlarından sorumludur. Ortaklar şirkete kişisel emek, şahsi itibar ve vadesi gelmemiş alacak hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

En az beş kişi ile kurulur, bu şirketin iki tip ortağı vardır, bunlardan bin sadece gerçek kişilerden oluşur ve şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu tıpkı kolektif şirket ortağı gibi olup şahsi mal varlığına el atılabilir, bunlara komandite ortak denilir. Bunlar şirkete parayla ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilirler. Diğer ortak tipi ise hem gerçek hem de tüzel kişilerden oluşur ve şirket borçlarından dolayı koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlı sorumlu olan, şirkete kişisel emek, şahsi itibar hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilen ortaklardır ki bunlara da komanditer ortak denilir. Şirket sermayesi belirlidir en az 50.000,00 TL, sermayesi paylara bölünmüştür, her sermaye payı en az 0,01 TL (1 kr) ve katları şeklinde olabilir. Sermayesi karşılığında nama yada hamiline yazılı pay senedi çıkarabilir ve bu pay senetleri kıymetli evraktr.

Popüler İlgili Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -spot_img

Güncel İlgili Yazılar